22 April 2014

TAKLIMAT PELAKSANAAN I-THINK ONLINE LEARNING

Adalah dimaklumkan bahawa satu taklimat pelaksaaan program Kemahiran Berfkir Aras Tinggi (KBAT) i-Think Online untuk guru-guru akan diadakan seperti yang di catatkan di bawah:-

 • Hari Rabu
 • 23 April 2014
 • Makmal Komputer 2
 • 1:45 petang

Sehubungan itu, semua guru adalah diwajibkan hadir ke sesi taklimat tersebut. Program ini adalah sebahagian daripada modul pelakasanan secara berperingkat kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) @ Higher Order Thinking Skills (HOTS) di dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Pelaksanaan pembelajaran dalam talian ini adalah sebahagian daripada pendekatan dan penambahbaikan sistem Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS). Para guru akan dinilai melalui pembelajaran dalam talian yang meliputi dua puluh lima modul. Penilaian dalam talian akan dilaksanakan selama dua bulan bermula April 2014.

Sekian, harap maklum.

PKSR 1 DAN UPTP 1

Adalah dimaklumkan bahawa sekolah akan mengadakan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah Satu (PKSR 1) dan Ujian Pengesanan Tahap Pencapaian Satu (UPTP 1) seperti yang dicatatkan di bawah:-

 • UPTP1 : Murid-murid Tahun Enam
 • PKSR1 : Murid murid Tahun Satu - Tahun Lima

Kedua-dua penilaian ini akan diadakan bermula hari Isnin, 5 Mei 2014 sehingga hari Khamis, 8 Mei 2014. Sehubungan itu, semua murid adalah dinasihatkan untuk membuat ulangkaji mata pelajaran bagi menghadapi penilaian tersebut.


Sekian, memaklumkan.

08 April 2014

KARNIVAL KOKURIKULUM BAHASA - R20

Sukacita memaklumkan bahawa Karnival KoKurikulum Bahasa R20 akan diadakan seperti yang dicatatkan di bawah:-

 • 16 April 2014
 • SK Sungai Bakap dan SJKC Kampung Jawi
 • 8:00 pagi - 2:00 petang.

Karnival ini adalah acara tahunan yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah rendah di dalam beberapa acara dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. SK Sungai Bakap dan SJKC Kampung Jawi talah dipilih untuk menjadi tuan rumah bersama kepada acara-araca yang bakal dipertandingkan. Justeru itu, semua guru dan ibu bapa adalah dijemput ke karnival tersebut. 

Sekian memaklumkan.

18 Mac 2014

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS - UPSR

Adalah dimaklumkan bahawa pihak panitia akan mengadakan bengkel teknik menjawab soalan-soala kertas Sains UPSR seperti yang di catatkan di bawah:-

 • Hari Jumaat
 • 21 Mac 2014
 • Dewan Mutiara, SKBTM
 • 8:00 pagi - 10:00 pagi
 • Semua murid Tahun Enam

Justeru itu, semua murid Tahun Enam adalah diwajibkan menghadiri bengkel yang akan dikendalikan Puan Zainah. Bengkel tersebut akan memfokuskan cara menjawab soalan-soalan sains terutamanya yang melibatkan jawapan bertulis. Program ini adalah sebahagian daripada program peningkatan prestasi murid-murid Tahun Enam menjelang UPSR 2014.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

13 Mac 2014

PROGRAM USM IMPIANKU 2014

Sukacita memaklumkan bahawa pihak sekolah akan menganjurkan program USM Impianku yang akan melibatkan penyertaan murid-murid Tahun Enam. Program ini adalah sebahagian daripada program Unit Bimbingan Sekolah. Program ini dijadualkan diadakan seperti yang di catatkan di bawah:-

 • Hari Sabtu dan Ahad
 • 22 dan 23 Mac 2014
 • USM Minden, Pulau Pinang
Jadual program akan diedarkan kepada semua peserta program. Ibu bapa diharpkan untuk menyediakan pakaian dan kelengkapan yang sesuai kepada anak tuan puan semasa berada di USM. Pelaksanaan aktiviti akan diurus selia pelajar-pelajar USM dan dibantu guru-guru SKBTM. Beberapa aktiviti pemantapan akademik dan sahsiah belajar telah di rancang dan akan dilaksanakan di beberapa lokasi di sekitar USM.

Sekian, harap maklum.